नेकपाका शीर्ष नेतालाई मनमुटाव त्याग्न आग्रहनेकपाका शीर्ष नेतालाई मनमुटाव त्याग्न आग्रह / तस्बिर: enewspathshala