पाल्पाकै ठूलो शीतभण्डार रामपुरमापाल्पाकै ठूलो शीतभण्डार रामपुरमा / तस्बिर: no